บริการศูนย์ Calibration Service Center

รายละเอียดศูนย์ Calibration Service Center

  

หมายเหตุ
1. OVER HAUL
  - ตรวจเช็คทำความสะอาด ตามตัวกล้องและกล่องบรรจุ
  - เปลี่ยนจารบีตามจุดหมุนต่างๆตามตัวกล้อง
  - ตรวจเช็คชุดออโตเมติกให้ทำงานได้คงที่
  - ปรับแก้จุดมองดิ่ง และ ล้างระบบภายในเครื่อง
  - ตรวจเช็คทำความสะอาดตามเลนด์กล้อง
  - ตรวจเช็คระดับน้ำฟองกลม ให้ได้คงที่
2. มีหนังสือรับรองการปรับตั้ง (Calibration) ต่อกล้อง 1 ชุด (ฟรี)
3. ฟรีค่าคารีเบทภายใน 6 เดือน แต่กรณีมีการเปลี่ยนอะไหล่กล้องทุกชนิดทางลูกค้าต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
4. ค่าบริการ รับและส่ง สินค้า (ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) ฟรี
5. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%