เทปวัดระยะ

รายละเอียดสินค้า

เทปวัดระยะสแตนเลส ยี่ห้อ BMI 50m
เทปวัดระยะ CST รุ่น N2020 50 เมตร
เทปวัดระยะ ยี่ห้อ STANLEY รุ่น 34-263 50 เมตร
ตลับเมตร PowerLock ยาว 8 เมตร STANLEY
เทปวัดระยะ สแตนเลส 50 เมตร