บริการงานสำรวจ

 รับงานสำรวจทุกรูปแบบ ทั่วประเทศ

 

รับงานสำรวจ ทุกรูปแบบ
• รับงานสำรวจ จัดทำหมุดวงรอบ(traverse)
• รับงานสำรวจ จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ GPS Static
• รับงานสำรวจ ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS
• รับงานสำรวจ จัดทำแผนที่ภูมิประเทศ&คอนทัวร์(Topographic survey&Contour)
• งานจัดทำรูปตัดตามยาว,รูปตัดตามขวาง(Profile&Cross section)
• งานคำนวณหาปริมาณดินตัด-ดินถม (Cut-Fill)
• งานสำรวจ ทำระดับดินตัด-ดินถม-ระดับตัดเกรด
• งานสำรวจ วางผังโครงการก่อสร้าง
• งานสำรวจ วางหมุดเข็ม ตำแหน่งตอกเข็ม
• รับงานสำรวจ จัดหาข้อมูลเพื่อออกแบบและงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอื่นๆ เช่น โรงงาน,โกดัง,หมู่บ้านจัดสรร,ตึกสูง,ถนน,ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ