เครื่องวัดระดับดิจิตอล

รายละเอียดสินค้า

 

เครื่องวัดระดับดิจิตอล (Digital Level)
ยี่ห้อ CST รุ่น MDL-60

1. มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อได้ระดับ
2. มีระบบตรวจสอบความถูกต้องและการปรับแก้ด้วยเครื่องเอง
3. ทำการวัดมุมได้ในรูปแบบ มุมองศา และเปอร์เซ็นต์ความลาดเอียง
4. ค่าความถูกต้องที่ +/- 0.1 องศา และอ่านละเอียดถึง 0.1 องศา
5. เครื่องจะปิดอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้งานภายใน 5 นาที
6. ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 V.

เครื่องวัดระดับดิจิตอล (Digital Level)
ยี่ห้อ CST รุ่น MDL-30

 

1. มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อได้ระดับ
2. มีระบบตรวจสอบความถูกต้องและการปรับแก้ด้วยเครื่องเอง
3. ทำการวัดมุมได้ในรูปแบบ มุมองศา และเปอร์เซ็นต์ความลาดเอียง
4. ค่าความถูกต้องที่ +/- 0.1 องศา และอ่านละเอียดถึง 0.1 องศา
5. เครื่องจะปิดอัตโนมัติหากไม่ได้ใช้งานภายใน 5 นาที
6. ใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 V.