เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์

รายละเอียดสินค้า

 

เครื่องวัดระยะเลเซอร์ ยี่ห้อLeica DISTO รุ่น X3

 

1. คุณลักษณะ
    1.1  เป็นเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ แบบมือถือ
    1.2  ความถูกต้องในการวัดระยะทางไม่เกิน ± 1.0 มม.
    1.3  สามารถวัดระยะทางได้ ระหว่าง 0.05 -150 เมตร ( ขึ้นอยู่กับพื้นผิวและสีของวัตถุที่วัดระยะ )
    1.4  อ่านค่าการวัดระยะได้ละเอียดถึง 2 มม.
    1.5  มีเซ็นเซอร์วัดมุม ช่วงการวัด ± 360 องศา ความแม่นยำ ± 0.2 องศา 
    1.6  สามารถวัดระยะทางได้ทั้งมาตราเมตริก (หน่วยเมตร) และระบบอังกฤษ (หน่วยนิ้ว, ฟุต)
    1.7  สามารถตั้งหน่วยเวลาการวัดระยะทางได้
    1.8  เก็บค่าการวัดได้ 20 ค่า
    1.9 มีฟังชั่นช่วยในการทำงานดังนี้ เช่น
           - คำนวณหาค่าต่ำสุด/สูงสุด และวัดค่าต่อเนื่อง
           - คำนวณหาพื้นที่และปริมาตร
           - คำนวณบวก/ลบค่าที่วัดได้
           - กำหนดช่วงระยะที่ต้องการ
           - คำนวณหาความสูง/ความกว้างโดยใช้รูปสามเหลี่ยมและใช้การวัดมุมเอียงของวัตถุได้
           - คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า(สี่เหลี่ยมคางหมู)
           - วัดความลาดเอียง เช่นหลังคาบ้าน
    1.10 มี Bluetooth Smart เพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Windows iOS Android
    1.11 แบตเตอร์รี่ 1 ชุด สามารถวัดระยะทางได้ประมาณ 4,000 ครั้ง
    1.12 ได้มาตราฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP65
2. อุปกรณ์ประกอบ

    2.1  มีสายคล้องมือและซองบรรจุเครื่อง
    2.2  ถ่านขนาด 2A  2 ก้อน
    2.3  คู่มือการใช้งาน