เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

 

เครื่องชั่งแบบคาน ขนาด 311 กรัม CST รุ่น MB 311

รายละเอียดทั่วไป

1. เป็นเครื่องชั่งชนิดมีคาน 4 คาน มีจานรับน้ำหนักแบบแขวน 1 จาน ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
2. บนคานมี Scale บอกน้ำหนักที่ชั่งได้ทั้ง 4 คาน และมีตุ้มน้ำหนักที่สามารถเลื่อนไปมาได้สะดวก
3. ชั่งน้ำหนักได้ละเอียดถึง 0.01 กรัม
4. สามารถชั่งน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0.01 กรัมและสูงสุดต้องไม่เกินกว่า 300 กรัม
5. ปุ่มสำหรับปรับมาตรฐานศูนย์ได้
6. ผ่านการตรวจการรับรองจากสำนักงานกลาง ชั่ง ตวง วัด(กระทรวงพาณิชย์)

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบ 3 คาน  (Triple Beam Balance)
ยีห้อ PROVA รุ่น MB2610

รายละเอียดทั่วไป

    เป็นเครื่องชั่งที่มีการอ่านได้จากการถ่วงตุ้มน้ำหนัก
1. รายละเอียดทางเทคนิค
    1.1 เป็นเครื่องชั่งแบบ 3 คาน สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด  2610 กรัม
    1.2 สามารถอ่านค่า น้ำหนักละเอียด  0.1  กรัม
    1.3 มีคานเลื่อนด้านหน้า ปรับน้ำหนักได้ 10x0.1 กรัม, 100x10 กรัม และ 500x100 กรัม
    1.4 จานชั่งทำด้วยโลหะ(Stainless Steel)
    1.5 ตุ้มถ่วงน้ำหนักประกอบด้วย
          ขนาด 1 กิโลกรัม จำนวน 2 ตุ้ม
          ขนาด 0.5 กิโลกรัม จำนวน 1 ตุ้ม
2. รายละเอียดอื่น
    2.1  รับประกันคุณภาพ  1  ปี

เครื่องชั่งน้ำหนักแบบ 3 คาน ( Triple Beam Balance )
ยี่ห้อ Ohaus รุ่น 750-SW


รายละเอียดทั่วไป
- เป็นเครื่องชั่งแบบ 3 คาน  สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 2,610 กรัม
- สามารถอ่านค่า น้ำหนักละเอียด 0.1 กรัม
- มีคานเลื่อนด้านหน้า ปรับน้ำหนักได้ 500x100 กรัม และ 100x10 กรัม และ 10x0.1 กรัม
- จานชั่งทำด้วยสแตนเลสสตีล มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว
- เป็นผลิตภัณฑ์จาก ยุโรป หรือ สหรัฐอเมริกา