ขาจับโพล

รายละเอียดสินค้า

 

ขาจับโพล

รายละเอียด

1. ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง

2. ขาจับมี 2 ขา ความสูง 1.2 ม. เมื่อยืดออกความยาวประมาณ 2 ม.

3. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน

4. ด้ามขาจับทั้ง 2 ขา สามารถปรับขึ้น-ลงได้ทำงานอิสระสะดวกใน
    การใช้งาน

5. มีซองบรรจุ สะดวกในการพกพา

 

ขาจับโพล (Bipod for Pole Scale) รุ่น CLS-22 

รายละเอียด

1. ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง

2. ขาจับมี 2 ขา ความสูง 1.2 ม. เมื่อยืดออกความยาวประมาณ 2 ม.

3. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน

4. ด้ามขาจับทั้ง 2 ขา สามารถปรับขึ้น-ลงได้ทำงานอิสระสะดวกใน
    การใช้งาน

5. มีซองบรรจุ สะดวกในการพกพา

ขาจับโพล (Tripod for Pole) รุ่น SJR10 

รายละเอียด

1. ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง

2. มีขาตั้ง 3 ขา ความสูง 78 เซนติเมตร เมื่อยืดออกความยาวประมาณ 115 เซนติเมตร

3. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน

4. มีที่จับโพลทำจากโลหะ

5. มีซองบรรจุ สะดวกในการพกพา