โพล

รายละเอียดสินค้า

 

Pole Scale รุ่น Quick / Twist Lock ความยาว 2.15 เมตร, 2.50 เมตร, 2.80 เมตร, 3.60เมตร หรือ 5.20 เมตร

รายละเอียด

1. โครงสร้างโพลสเกลทำจากอลูมิเนียม

2. ด้ามจับมีตัวล็อคแบบลูกบิด ปรับขึ้น-ลง และอ่าน ค่าความสูงได้

3. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน

4. มีระดับน้าฟองกลมเพื่อลดความคลาดเคลื่อนขณะใช้งาน

5. มีซองสำหรับเก็บเครื่องมือ

หลักขาว-แดง (Pole) ขนาด 2 เมตร / 3 เมตร / 5 เมตร

รายละเอียด

1. โพลทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง

2. มีความยาว 2 เมตร,3 เมตร หรือ 5 เมตร เมื่อยืดออกเต็มที่ 
    และบิดล็อคได้

3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลักเล็งแนว ท่อนล่างกว้างไม่น้อย
    กว่า 25 มิลลิเมตร

4. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม สะดวกในการปักลงพื้นดิน

5. ตัวหลักเล็งแนว ประกอบด้วยสีขาวสลับสีแดงที่ทุกๆ
   ระยะไม่ต่ำ กว่า 180 มิลลิเมตร

6. มีซองบรรจุ สะดวกในการพกพา

 

 

โพลคาร์บอน (Carbon Pole) ขนาด 2 เมตร

รายละเอียด

1. โพลทำจากตาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบา

2. สามารถแยกส่วนออกเป็น2ท่อน

3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลักเล็งแนวไม่น้อยกว่า 3 ซม.

4. ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม 

5. ใช้สำหรับ GNSS หรือ Prism 

6. มีซองบรรจุ