แผ่นวัดระดับน้ำ

รายละเอียดสินค้า

 

แผ่นวัดระดับน้ำ ( Staff  Gauge ) แบบตั้ง

รายละเอียด

1. แผ่นเหล็กและสีเคลือบทำมาจากวัสดุคุณภาพดี

2. ขนาดความยาว 1 เมตร กว้าง 15 เซนติเมตร

3. มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E ละเอียดช่องละ 1 เซนติเมตร

4. มีตัวเลขกำกับลักษณะหัวตั้ง ทุก 10 เซนติเมตร

 

แผ่นวัดระดับน้ำ (Staff  Gauge) แบบลาด   

รายละเอียด 

1. แผ่นเหล็กและสีเคลือบทำมาจากวัสดุคุณภาพดี

2. ขนาดความยาวแผ่นละ 90 เซนติเมตร กว้าง 15 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น

3. มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E

4. มีตัวเลขกำกับ ทุกระยะ 10 เซนติเมตร

 

แผ่นวัดระดับน้ำ (Staff  Gauge) แบบตั้ง

รายละเอียด

1. ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาสแข็งแรง ทนทาน

2. ขนาดความยาว 1 เมตร กว้าง 10 เซนติเมตร 

3. มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E ละเอียดช่องละ 1 เซนติเมตร 

4. มีตัวเลขกำกับทุก 10 เซนติเมตร